Szanowni Państwo!

Jako operator programu promocji branży jachty i łodzie, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022, w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w planowanych targach oraz misjach przyjazdowych i wyjazdowych. Poniżej przedstawiamy plan wydarzeń odbywających się w roku 2021:

Wydarzenie targowe wraz z towarzyszą mu misją wyjazdową:

  • METS 2021, Amsterdam, Holandia, 16-18 listopada 2021

Misja przyjazdowa:

  • POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2021, Gdynia, Polska, lipiec 2021

Celem misji gospodarczej jest zdobycie wiedzy o danym rynku, rozpoznanie konkurencji, pozyskanie kontaktów biznesowych, nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi na arenie międzynarodowej, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz edukacja w zakresie działalności eksportowej.

Informujemy, iż mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z następujących form promocji:

  • Wyświetlenie filmu promocyjnego na stoisku narodowym
  • Dystrybucja folderów reklamowych na stoisku narodowym.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z branżowego programu promocji – prosimy o kontakt z kierownikiem projektu po stronie BERM: Mariola Moranowicz, mail: branze@berm.eu.