SEKTOR BIOTECHNOLOGII W POLSCE –  przegląd dla inwestorów i przemysłu

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym polskiej branży biotechnologia i farmaceutyka w 2020 roku.
Raport obejmuje ofertę rodzimych przedsiębiorców, stanowi syntetyczne kompendium wiedzy przekazywane docelowo do zainteresowanych kontrahentów na całym świecie. Znajdują się w nim m.in.: kluczowe liczby i wskaźniki branży w Polsce, dane dotyczące pozycji polskiego przemysłu biotechnologii i farmaceutyki w Europie i na świecie, sukcesy w internacjonalizacji branży wraz z czynnikami, które o nim decydują, kluczowe wyzwania stojące przed branżą na rynku krajowym i zagranicznym, analiza pojawiających się trendów i wyzwań.

Sektor biotechnologii w Polsce – Raport PDF