Roczny raport # Siła piękna – Rynek Kosmetyczny w Polsce na progu 2021 roku dotyczący polskiego przemysłu kosmetycznego już dostępny!

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dotyczącego polskiej branży kosmetycznej. Raport obejmuje m.in. kluczowe liczby i wskaźniki branży w Polsce, dane dotyczące pozycji polskiego przemysłu kosmetycznego w Europie i na świecie, sukcesy eksportowe branży oraz czynniki które o nim decydują, kluczowe wyzwania stojące przed branżą na rynku krajowym
i zagranicznym m.in. w zakresie regulacji prawnych, perspektyw dla rynku produktów ekologicznych, ekspansji na rynki perspektywiczne, analizę pojawiających się trendów i wyzwań, czy rolę sprzężenia marki produktów branżowych z marką kraju – Polski.

The Power of Beauty 2021 – PDF