Roczny raport o kondycji polskiej branży jachtowej 2021 roku już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dotyczącego polskiej jachtowej Raport obejmuje m.in. kluczowe liczby i wskaźniki branży w Polsce, dane dotyczące pozycji polskiego przemysłu jachtowego w Europie i na świecie, sukcesy eksportowe branży oraz czynniki które o nim decydują, kluczowe wyzwania stojące przed branżą na rynku krajowym i zagranicznym m.in. w czasach pandemii, ekspansji na rynki perspektywiczne, analizę pojawiających się trendów i wyzwań́, czy rolę sprzężenia marki produktów branżowych z marką kraju – Polski.

PLIK DO POBRANIA:

Boating Industry in Poland 2021