Roczny raport dotyczący polskiego przemysłu meblarskiego – sprawdź co przyniósł 2020 rok!

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym polskiego przemysłu meblarskiego w 2020 roku. Raport obejmuje ofertę polskiej branży meblarskiej. Stanowi syntetyczne kompendium wiedzy przekazywane celowo do zainteresowanych kontrahentów na całym świecie.

Zawiera analizę przemysłu na rynkach perspektywicznych, która ułatwia ekspansję polskim przedsiębiorcom na rynki zagraniczne. Obejmuje również m.in. kluczowe liczby i wskaźniki branży w Polsce, dane dotyczące pozycji polskiego przemysłu meblarskiego w Europie i na świecie, sukcesy eksportowe branży oraz czynniki, które o nim decydują, kluczowe wyzwania stojące przed branżą na rynku krajowym i zagranicznym m.in. w zakresie regulacji prawnych, perspektyw dla rynku produktów ekologicznych, ekspansji na rynki perspektywiczne, analizę pojawiających się trendów i wyzwań, rolę sprzężenia marki produktów branżowych z marką kraju – Polski.

Polish Furniture Industry 2020 – PDF ENG