Ogłoszenie o naborze przedsiębiorstw
na wyjazdową misję gospodarczą na targi
BIO International Convention
w czerwcu 2020 roku wraz z informacją o możliwości skorzystania z innych form promocji
branży biotechnologia i farmaceutyka

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło drugi etap programu promocji branży biotechnologia i farmaceutyka, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022, w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

W związku z realizacją zadań w ramach ww. programu, Ministerstwo Rozwoju zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej („misja”), połączonej z wizytą
na międzynarodowych targach BIO International Convention 2020.

Partnerem w zakresie organizacji spotkań B2B z zagranicznymi partnerami sektora biotechnologii i farmaceutyki podczas misji jest Agencja BERM.

Celem misji jest zdobycie wiedzy o danym rynku, rozpoznanie konkurencji, pozyskanie kontaktów biznesowych, nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi na rynku amerykańskim, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz edukacja w zakresie działalności eksportowej.

Program misji w przygotowaniu.

Misja odbędzie się w dniach 8 – 11 czerwca 2020 roku

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wszelkie koszty udziału w misji (w tym przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) pokrywa uczestnik misji.

Rekrutacja trwa do 5 maja 2020 roku do godziny 23:59

Wspólna aranżacja – Polski Pawilon:

 • wspólna aranżacja powierzchni 100 m2 dedykowana polskim wystawcom

 • strefa sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów biznesowych, bezpośredniemu
  dialogowi między polskimi a zagranicznymi kontrahentami oraz wspierająca wzrost napływu inwestycji

 • przestrzenie typu VIP Room przeznaczone spotkaniom B2B prowadzonych na wspólnym stoisku

 • promowanie polskich przedsiębiorców na rynku międzynarodowym

 • konsultacje z ekspertem branży biotechnologicznej i farmaceutycznej

 • wsparcie profesjonalnego tłumacza

 • satellite Event

 • dostęp do systemu BIO-One-on-One Partnering™

 Dodatkowe formy promocji:

 • dystrybucja materiałów promocyjnych (folderów reklamowych)na stoisku narodowym. Przyjmujemy po jednej paczce od danego przedsiębiorcy o wadze do około 1 kg

 • wyświetlenie filmu promocyjnego / przedstawienie multimedialnej prezentacji w Infokiosku  na stoisku narodowym podczas targów

Specyfikacja:
– rozdzielczość: min. HD
– format obrazu: 16:9
– format zapisu: mpg, mp4, avi
– długość filmu: 180 s

Kontakt:

 • Nabór przedsiębiorstw do udziału w misjach wyjazdowych prowadzi Berm, w celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt e-mail: misjegospodarcze@berm.eu.

 • Przedsiębiorcy zainteresowani wyświetleniem filmu promocyjnego na stoisku narodowym / przedstawieniem multimedialnej prezentacji w Infokiosku na stoisku narodowym podczas Targów zapraszamy do przesyłania materiałów najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. WeTransferem na adres e-mail: materialy@berm.eu.

 • Przedsiębiorców zainteresowanych dystrybucją materiałów promocyjnych/folderów informacyjnych (reklamowych) zapraszamy do przesyłania materiałów na adres:


  BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Marta Borkowska
  ul. Wiśniowa 40b lok.17
  02-520 Warszawa

  z dopiskiem „(BIO International Convention 2020), materiały informacyjne” najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020r.

Wizualizacja Wspólnej  aranżacji Polskiego Pawilonu:

Lokalizacja Pawilonu Polskiego i stoiska narodowego: