Ogłoszenie o naborze przedsiębiorstw
na wyjazdową misję gospodarczą na targi
Beautyworld Middle East
w listopadzie 2020 roku wraz z informacją o możliwości skorzystania 
z innych form promocji branży kosmetycznej

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło drugi etap programu promocji branży kosmetycznej, w tym na rynkach perspektywicznych, na lata 2020-2022, w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

W związku z realizacją zadań w ramach ww. programu, Ministerstwo Rozwoju zaprasza zainteresowane przedsiębiorstwa do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej („misja”), połączonej z wizytą
na międzynarodowych targach Beautyworld Middle East 2020.

Partnerem w zakresie organizacji spotkań B2B z zagranicznymi partnerami sektora kosmetycznego podczas misji jest Agencja BERM.

Celem misji jest zdobycie wiedzy o danym rynku, rozpoznanie konkurencji, pozyskanie kontaktów biznesowych, nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi na rynku arabskim , a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz edukacja w zakresie działalności eksportowej.

Program misji w przygotowaniu.

Misja odbędzie się w dniach 22 – 26 listopada 2020 roku

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wszelkie koszty udziału w misji (w tym przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) pokrywa uczestnik misji.

 Dodatkowe formy promocji:

 • dystrybucja materiałów promocyjnych (folderów reklamowych)na stoisku narodowym. Przyjmujemy po jednej paczce od danego przedsiębiorcy o wadze do około 1 kg

 • wyświetlenie filmu promocyjnego / przedstawienie multimedialnej prezentacji w Infokiosku  na stoisku narodowym podczas targów

Specyfikacja:
– rozdzielczość: min. HD
– format obrazu: 16:9
– format zapisu: mpg, mp4, avi
– długość filmu: 180 s


Kontakt:

 • Nabór przedsiębiorstw do udziału w misjach wyjazdowych prowadzi Berm, w celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt e-mail: misjegospodarcze@berm.eu.

 • Przedsiębiorcy zainteresowani wyświetleniem filmu promocyjnego na stoisku narodowym / przedstawieniem multimedialnej prezentacji w Infokiosku na stoisku narodowym podczas Targów zapraszamy do przesyłania materiałów  WeTransferem na adres e-mail: materialy@berm.eu.

 • Przedsiębiorców zainteresowanych dystrybucją materiałów promocyjnych/folderów informacyjnych (reklamowych) zapraszamy do przesyłania materiałów na adres:


  BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Marta Borkowska
  ul. Wiśniowa 40b lok.17
  02-520 Warszawa

  z dopiskiem „(Beautyworld Middle East 2020), materiały informacyjne” najpóźniej do 1 października 2020r. 

Wizualizacja stoiska: